Kierunek/Misja

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio od jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Dzieci w poczuciu akceptacji i bezpieczeństwa odkrywają, rozwijają swoje zainteresowania oraz talenty, uczą się radzenia sobie w różnych sytuacjach, zdobywają doświadczenia. Podejmują własną twórczość artystyczną poprzez zabawę, odczuwają radość i satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działań.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku

ul. Sokólska 2, 15-865 Białystok
tel. 85 664 74 07    tel. 85 652 70 97
e-mail:zsps6@um.bialystok.pl

Inspektor Danych Osobowych
Piotr Czubaty
e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl
Powrót na początek strony