Konsultacje

2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Białymstoku

mgr Barbara Stankiewicz- środy 15.00 -16.00 ( środa 25.10.2023 16.00-17.00) (siedziba ZSP Nr 6 w Białymstoku,

SP Nr 42 w Białymstoku, ul. Sokólska 1)

wicedyrektor mgr Mirosława Bura- poniedziałki 14.00-15.00 (budynek PS Nr 4

w Białymstoku, ul. Sokólska 2)

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku

ul. Sokólska 2, 15-865 Białystok
tel. 85 664 74 07    tel. 85 652 70 97
e-mail:zsps6@um.bialystok.pl

Inspektor Danych Osobowych
Piotr Czubaty
e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl
Powrót na początek strony