Historia przedszkola

Państwowe Przedszkole nr 4 w Białymstoku zostało otwarte z dniem 1 września 1986 r. W 1991 roku przedszkole zyskało status przedszkola samorządowego i posiada go do chwili obecnej. Aktualnie w placówce funkcjonuje 10 oddziałów całodziennych. Nasze przedszkole usytuowane jest na osiedlu „Białostoczek”, w pobliżu zabudowy jednorodzinnej i wielkoblokowej. Mieści się w budynku wolnostojącym. Otacza je ogród pełen zieleni. Dzieci mają do swojej dyspozycji plac zabaw wyposażony w liczne urządzenia terenowe.

Przedszkole posiada dobre warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiające realizację zadań statutowych. Cieszymy się dobrą opinią w środowisku, co przekłada się na liczbę dzieci uczęszczających do placówki ( 100% wypełnienia miejsc). W roku 2008 przedszkole jako jedna z niewielu placówek realizujących projekt „Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina” otrzymało nominację do nagrody „Placówka przyjazna rodzinie”.

Nasze przedszkole jest otwarte na wszelkie akcje, podejmuje różnorodne inicjatywy oraz formy współpracy ze środowiskiem.
Od roku 2010 bierzemy udział w projekcie USUS EST OPTIMUS MAGISTER – PRAKTYKA NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Białymstoku i Combidata Poland sp.z o.o.

Od roku 2012 realizujemy innowację pedagogiczną „Ruch drzwiami do sukcesu”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców podjęliśmy inicjatywę, aby realizować następujące projekty: od 2012- ZABAWY FUNDAMENTALNE. W styczniu 2014 roku uzyskaliśmy certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów”.
Bierzemy udział w akcjach charytatywnych: „Góra Grosza”( stowarzyszenie NASZ DOM), „Pola Nadziei” (fundacja POMÓŻ IM), „Szlachetna Paczka” oraz włączamy się do działań prowadzonych przez fundację Caritas oraz Stowarzyszenie Rodzin DROGA.
Realizujemy ogólnopolskie programy i akcje: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Aquafresh”, „Kubusiowi przyjaciele natury”.

Wydajemy gazetkę PRZEDSZKOLNE WIEŚCI, zawierającą aktualne informacje z życia przedszkola i poszczególnych grup, jak również zabawy i ćwiczenia edukacyjne dla dzieci.

Współpracujemy z licznymi instytucjami i placówkami oświatowymi działającymi na terenie miasta Białegostoku.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku

ul. Sokólska 2, 15-865 Białystok
tel. 85 664 74 07    tel. 85 652 70 97
e-mail:zsps6@um.bialystok.pl

Inspektor Danych Osobowych
Piotr Czubaty
e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl
Powrót na początek strony