Rekrutacja

 

Przedszkole Samorządowe Nr 4 od dnia 1 września 2021r. wchodzi w skład
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Białymstoku.

Jest usytuowane jest przy ulicy Sokólskiej, na osiedlu „Białostoczek”, w pobliżu zabudowy jednorodzinnej i wielkoblokowej. Aktualnie w placówce funkcjonuje 10 oddziałów całodziennych przeznaczonych dla dzieci w wieku 3-6 lat ( 6 grup w budynku przedszkola oraz 4 grupy w budynku szkoły).

Posiadamy bardzo dobre warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiające realizację zadań statutowych. Plac przedszkolny wyposażony jest w liczne urządzenia terenowe zakupione ze środków unijnych.

Wysoką jakość pracy przedszkola gwarantuje:

 • kadra pedagogiczna posiadające dodatkowe kwalifikacje z: gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej, socjoterapii, przyrody, nauczania j. niemieckiego i j. angielskiego;

 • bogata oferta zajęć dodatkowych: 2 koła plastyczne, koło taneczne, koło badawcze, origami, ruchowo – muzyczne, literackie, języka angielskiego, sprawna rączka;

 • realizacja innowacji pedagogicznych i programów własnych;

 • organizacja cyklicznych konkursów o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym, miejskim oraz szereg konkursów rodzinnych;

 • współpraca z rodzicami (liczne uroczystości, warsztaty, zajęcia otwarte, prelekcje w zależności od sytuacji pandemicznej) oraz konsultacje indywidualne z rodzicami;

 • udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych;

 • udział w akcjach charytatywnych, profilaktycznych, ekologicznych oraz współpraca
  z instytucjami działającymi na rzecz edukacji;

 • udział w kampaniach społecznych, np. „Całą Polska Czyta Dzieciom”;

 • bogate wyposażenie sal przedszkolnych: tablice interaktywne, Magiczny Dywan z pakietem FUN, Tajemnicza Wyspa, stół interaktywny dla przedszkolaków myBoard, Ozoboty, Roboty Dash, Dot i Doc, Logigramy, maty do kodowania, laptopy, tablety, Dary Froebla w każdej grupie

 


Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku

ul. Sokólska 2, 15-865 Białystok
tel. 85 664 74 07    tel. 85 652 70 97
e-mail:zsps6@um.bialystok.pl

Inspektor Danych Osobowych
Piotr Czubaty
e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl
Powrót na początek strony