Kadra

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku

 

Dyrekcja

Dyrektor
mgr Barbara Stankiewicz


Wicedyrektor
mgr Mirosława Bura


Nauczyciele 

Grupa I

mgr Paulina Karetko
mgr Roksana Wielogórska

Grupa II

mgr Anna Topolewicz
mgr Tatiana Dąbrowska

Grupa III

mgr Marta Romanowska
mgr Mirosława Bura

Grupa IV 

mgr Anna Kucharska
mgr Ewa Korżyńska

Grupa V

mgr Justyna Bobryk
mgr Agata Andryszak

Grupa VI 

mgr Anna Birkos
mgr Joanna Trofimiuk

Grupa VII

mgr Joanna Kowalewska
mgr Ewelina Ignatowska

Grupa VIII

mgr Ewa Szewczul
mgr Katarzyna Sacharczuk

Grupa IX

mgr Agata Grażyna Sokólska
mgr Karolina Kozakiewicz

Grupa X 

mgr Anna Ostrowska
mgr Iwona Kozłowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku

ul. Sokólska 2, 15-865 Białystok
tel. 85 664 74 07    tel. 85 652 70 97
e-mail:zsps6@um.bialystok.pl

Inspektor Danych Osobowych
Piotr Czubaty
e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl
Powrót na początek strony